ΥΠΑΑΤ: Έως 3 Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση το μέτρο στήριξης επενδύσεων για μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

Ειδήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως και την Τετάρτη, 3 Ιουλίου τέθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το μέτρο στήριξης επενδύσεων για μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων.

Το ύψος της Δημόσιας Ενίσχυσης ανέρχεται σε 135 εκατ. ευρώ, με τα όρια προϋπολογισμού των πράξεων της Παρέμβασης δύναται να κυμαίνονται μεταξύ 400.001 ευρώ και 5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στόχος της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», είναι:

* η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων,

* η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα,

* αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές,

* η αξιοποίηση της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής,

* η ενσωμάτωση της καινοτομίας,

* η ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος

* ο περιορισμός κατά το δυνατόν του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Όπως τονίζεται, αναπτυξιακή προτεραιότητα, σε περίπτωση επιχορήγησης δίνεται σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με τους στόχους του ΥΠΑΑΤ.

Σημειώνεται τέλος ότι θα ενισχύονται αιτήσεις στήριξης που αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, συγχωνεύσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged