Προτάσεις του ΣΒΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανία

Ειδήσεις

Δέσμη προτάσεων για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απευθύνεται στην ελληνική βιομηχανία.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης και η υποδιοικήτρια ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte σε συνεργασία με το ΙΝΣΒΕ (Ινστιτούτο του ΣΒΕ) και προκρίνει τις εξής δράσεις:

1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πλάνου Δράσης για την ΕΕΚ στη βιομηχανία και αύξηση των σχετικών κονδυλίων.

2. Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων ΕΕΚ για την βιομηχανία στις δομές τυπικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΣΚ και ΣΑΕΚ).

3. Αναβάθμιση και ενίσχυση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην ελληνική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρικών και ενδοεπιχειρησιακών.

4. Αναβάθμιση και περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζονται με την βιομηχανία.

5. Ενδυνάμωση και επέκταση των θεσμών της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.

6. Συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται εκτός απασχόλησης και διασύνδεση με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

7. Αναβάθμιση των μηχανισμών αξιολόγησης της ΕΕΚ στην βιομηχανία.

8. Δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων.

9. Δημιουργία μηχανισμού τακτικής επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων καθώς και των ειδικοτήτων και επαγγελματικών αντικειμένων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ).

10. Πιο ουσιαστική και ενεργή δραστηριοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις προσπάθειες ενίσχυσης της ΕΕΚ στη βιομηχανία.

11. Υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων ενίσχυσης των τμημάτων HR των ελληνικών βιομηχανιών.

12. Υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της ελκυστικότητας της βιομηχανίας ως εργοδότη και προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στην βιομηχανία.

13. Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της εικόνας της βιομηχανίας ως εργοδότη και της ελκυστικότητας και της κοινωνικής αποδοχής των τεχνικών επαγγελμάτων και της ΕΕΚ.

Στη μελέτη επισημαίνεται ακόμη ότι δεδομένων των διαθέσιμων σημαντικών κονδυλίων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό «παράθυρο ευκαιρίας που πρέπει να αξιοποιήσουμε».

Κατά τον χαιρετισμό της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Οι αξιώσεις της αγοράς εργασίας διαρκώς αλλάζουν. Τόσο γρήγορα, όσο ποτέ άλλοτε. Ο μύθος της ισόβιας ειδικότητας καταρρίπτεται, όχι χρόνο με τον χρόνο αλλά μέρα με την ημέρα. Οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία τού σήμερα και του αύριο επιβάλλουν συνεχείς μεταβολές που θα χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της χώρας είναι ο καταλύτης της ανάκαμψης, η ασφαλέστερη απάντηση απέναντι στην ανεργία, το ισχυρότερο ίσως εφόδιο μπροστά στις προκλήσεις και τις προσκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Το μέσον που θα οδηγήσει τον κάθε πολίτη στο να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις την εργασία και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Χρέος μας, να εναρμονίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τις απαιτήσεις της εποχής κερδίζοντας σε κάθε επίπεδο το στοίχημα της ανάπτυξης».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης τόνισε: «Το υπουργείο μας φτιάχτηκε πρόσφατα, μέσα στην προσφυγική κρίση και τη διαχείρισή της. Όμως, η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων προσέθεσε στις προτεραιότητές του το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης και της συγκρότησης ενός αξιόπιστου μηχανισμού για τη διαχείρισή της, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας και με απόλυτη ασφάλεια για την κοινωνία. Και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε με σειρά νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών».

Η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη επεσήμανε πως «το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία σήμερα εντοπίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό». «Μας λείπουν εργαζόμενοι, σχεδόν σε κάθε ειδικότητα, ιδίως στις σύγχρονες τεχνολογίες. Μας λείπει όμως και η δυνατότητα να βοηθάμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να γίνεται όλο και πιο εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Το reskilling και το upskilling είναι αναγκαία. Είναι ευνόητο ότι αυτά τα ζητήματα σχετίζονται άμεσα με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση -εκκινούν θα έλεγα από αυτήν» σημείωσε η κυρία Σαράντη και προσέθεσε:

«Σύγχρονη πολιτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σημαίνει ισχυρή ώθηση ανάπτυξης της βιομηχανίας μας. Και ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, σημαίνει νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία, πολύπλευρη στήριξη στην ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτούς τους λόγους, εκπονήσαμε αυτή τη μελέτη και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε για την υλοποίηση των προτάσεων που παρουσιάσαμε σήμερα. Προτάσεις σύγχρονες, ρεαλιστικές, θαρραλέες, σε αρκετές περιπτώσεις καινοτόμες και κυρίως αποτελεσματικές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged