Μυλαίδη Στούμπου, πρόεδρος Επιτροπής Women in Business: Επένδυση στις γυναίκες, πρόοδος κι ευημερία για όλους

Ειδήσεις

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη δημιουργία πιο δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, η ισότητα των φύλων παραμένει στις μέρες μας σημαντικό ζήτημα. Η ανισότητα στις αμοιβές, η περιορισμένη πρόσβαση σε καλά αμοιβόμενες δουλειές, η ισχνή εκπροσώπηση σε ηγετικούς ρόλους, η έμφυλη βία και τα στερεότυπα, επηρεάζουν όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά και την κοινωνία μας γενικότερα. Γι’ αυτό και το φετινό θέμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών επικεντρώνεται στην ανάγκη επένδυσης στη γυναίκα.

Γιατί είναι αυτό σημαντικό;

Η επένδυση στις γυναίκες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση της προόδου και της ευημερίας, με θετικό αντίκτυπο σε πλείστους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Επένδυση στην εκπαίδευση: Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για κορίτσια και γυναίκες, αλλά και η ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μπορεί να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των γυναικών. Ιδιαίτερα σήμερα, με τις τεκτονικές αλλαγές που αναμένονται στον εργασιακό χώρο ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάστασης, η στόχευση στην εκπαίδευση ή και την επανεκπαίδευση των γυναικών στα επιστημονικά πεδία είναι κρίσιμη. Ειδικά σε μια χώρα όπου μόνο μία στους πέντε ειδικούς Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών είναι γυναίκα. Κανείς δεν πρέπει να αποκλειστεί από ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες δουλειές στο μέλλον και είναι ευθύνη της πολιτείας και των επιχειρήσεων να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων συνδεδεμένων με την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης σήμερα.

Επένδυση στην επιχειρηματικότητα: Η ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου 25% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα διοικούνται από γυναίκες, αλλά τα ποσοστά αυτά μειώνονται για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στον δε τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, παρατηρείται χάσμα στις χρηματοδοτήσεις καθώς μονοψήφια ποσοστά των επενδύσεων απευθύνονται σε εταιρίες με γυναίκες ιδρύτριες. Παρέχοντας οικονομική υποστήριξη, καθοδήγηση και πόρους σε γυναίκες επιχειρηματίες, όχι μόνο ξεκλειδώνουμε τις δυνατότητές τους, αλλά συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση και την ενίσχυση του επιχειρηματικού τοπίου. Οι επιχειρήσεις υπό τις γυναίκες φέρνουν μοναδικές προοπτικές και λύσεις, οδηγούν τη δημιουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα στην αγορά και δημιουργούν ένα συμπεριληπτικό και δίκαιο επιχειρηματικό περιβάλλον που ωφελεί την κοινωνία στο σύνολό της.

Επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον: Η δημιουργία ενός εργασιακού χώρου που θα σέβεται τον κάθε εργαζόμενο και θα είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα παρενόχλησης ή διακρίσεων λόγω φύλου είναι απαραίτητη για την προώθηση ενός συμπεριληπτικού και δίκαιου περιβάλλοντος. Η ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας όχι μόνο ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά ενισχύει επίσης την καινοτομία και την παραγωγικότητα. Όταν οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες, όταν η φωνή τους ακούγεται, όταν η απόδοσή τους αναγνωρίζεται, τότε ενδυναμώνονται και φέρνουν «στο τραπέζι» τις δικές τους ιδέες, απόψεις, δεξιότητες. Επιχειρήσεις που σέβονται και ενσωματώνουν τη διαφορετικότητα, επιλύουν προβλήματα πιο αποτελεσματικά, λαμβάνουν σωστότερες αποφάσεις, προσελκύουν κορυφαίο ταλέντο και ικανοποιούν τις προσδοκίες μιας ολοένα και πιο διαφοροποιημένης πελατειακής βάσης.

Επένδυση στην ηγεσία: Καταρρίπτοντας τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις που εμποδίζουν την εξέλιξη των γυναικών και την πρόσβασή τους σε ηγετικές θέσεις, οι οργανισμοί ξεκλειδώνουν έναν πλούτο αναξιοποίητων ταλέντων και προοπτικών. Στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή του Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων οι γυναίκες αποτελούν το 27% των μελών, ακόμη όμως η συμμετοχή τους στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κυμαίνεται σε μονοψήφια ποσοστά. Οι διεθνείς έρευνες όμως δείχνουν ότι οι οργανισμοί με μικτές ηγετικές ομάδες αποδίδουν καλύτερα στα οικονομικά τους αποτελέσματα. Οι ηγέτιδες όχι μόνο διαθέτουν μοναδικές δεξιότητες και προσεγγίσεις, αλλά επηρεάζουν τις πολιτικές ισότητας των φύλων μέσα στους οργανισμούς τους και εμπνέουν τις υπόλοιπες εργαζόμενες ότι τα στερεότυπα δεν αποτελούν εμπόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη κι επιτυχία.

Επένδυση στη συμμετοχή στα κοινά: Η επένδυση στην πολιτική ηγεσία των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης και συνολικής χάραξης πολιτικής. Όταν οι γυναίκες κατέχουν θέσεις πολιτικής εξουσίας, υποστηρίζουν διαφορετικές προοπτικές, αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο και συμβάλλουν στη δημιουργία πιο δίκαιων και περιεκτικών πολιτικών, ενισχύοντας τελικά τη δημοκρατία και προάγοντας την κοινωνική πρόοδο. Σήμερα, με μόνο 65 γυναίκες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μόνο 22 γυναίκες-δημάρχους, με μειωμένη συμμετοχή σε σχέση με το παρελθόν, ο δρόμος για την ισότιμη εκπροσώπηση στα κοινά είναι ακόμη μακρύς.

Η επένδυση στη γυναίκα δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι απλά μια ηθική επιταγή. Είναι μια στρατηγική στόχευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς επηρεάζει θετικά πολλαπλές πτυχές της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ευημερίας και της προόδου για τη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged