Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια νομοσχέδια παρουσιάστηκαν και τι προβλέπουν.

Ειδήσεις

Νομοσχέδια των υπουργείων Ανάπτυξης, ‘Αμυνας, Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας, παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν σήμερα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το Νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης, το νομοσχέδιο του υπουργείου ‘Αμυνας που προβλέπει μεταξύ άλλων την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς επίσης και το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης που αφορά μεταξύ άλλων την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τα μέτρα για τον έλεγχο των «ελληνοποιήσεων» αγροτικών προϊόντων.

Επίσης, παρουσιάστηκε το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζει επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ενώ παράλληλα προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στις καλές πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα, με το Νομοσχέδιο επιχειρείται -μεταξύ άλλων- η διευκόλυνση της πρόσβασης των ιατρών του Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα η προσέλκυση ιδιωτών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τέλος, παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με το οποίο εισάγεται καθολικά η ψηφιακή/ηλεκτρονική επικοινωνία της Φορολογικής Διοίκησης με τον Φορολογούμενο ως προς την κοινοποίηση πράξεων.

Αναλυτικότερα σήμερα στο υπουργικό Συμβούλιο:

1) Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας ανέλυσε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πορεία εφαρμογής των μέτρων κατά της ακρίβειας που έχουν ήδη νομοθετηθεί και δείχνουν ήδη τα πρώτα τους αποτελέσματα και παρουσίασε το Νομοσχέδιο για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Στόχος του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων άσκησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων της βιομηχανίας, η βελτίωση της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων για την αποτελεσματικότερη συμβολή των χρηματοδοτήσεών τους στην επιχειρηματικότητα, η αντιμετώπιση διαδικαστικών ζητημάτων υψηλής σημασίας που αφορούν στις ενώσεις καταναλωτών και η καταπολέμηση των πλασματικών εκπτώσεων.

Μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του νομοσχεδίου:

μεταβάλλουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται οι έμποροι να αναφέρουν ως αρχική τιμή την τιμή του προϊόντος πριν από την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου από τριάντα ημέρες σε εξήντα ημέρες,

προβλέπουν περαιτέρω τη δυνατότητα της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς να ασκεί από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων περί παραπλανητικών εκπτώσεων,

καθορίζουν την αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή για την εγγραφή, τη διατήρηση ή τη διαγραφή ενώσεων καταναλωτών από Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών και

προβλέπουν την εφαρμογή προγράμματος πιστοποίησης επάρκειας υπαλλήλων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δυνάμει σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συναφθεί με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας κ. Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για α) την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και γ) τη σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» (ΕΛ.Κ.Α.Κ.) το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, την αξιοποίηση των διεθνών διακρατικών σχέσεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση όλων των διεθνών αμυντικών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα. Με τη ρύθμιση αυτή η Ελλάδα καθίσταται πιο ανταγωνιστική ως προς την επιχειρηματικότητα στον τομέα της άμυνας και δύναται να αναπτύξει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και την εθνική ασφάλεια.

Οι διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) έχουν ως σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους ως νευραλγικού πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα στα Α.Σ.Ε.Ι. να διοργανώνουν αυτόνομα προγράμματα διδακτορικών σπουδών, απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετέχουν σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας, επέρχονται βελτιώσεις του νομικού πλαισίου των Α.Σ.Ε.Ι. με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνισή του με το αντίστοιχο για τα ΑΕΙ, και αναδεικνύονται τα Α.Σ.Ε.Ι. σε Κέντρα Αριστείας με βάση κριτήρια εξαιρετικής ποιότητας διδασκαλίας και έρευνας.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής. Το νέο Σώμα θα συμβάλλει στην επιπλέον θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας και της διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Τέλος, με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου επιδιώκεται η εξόφληση σημαντικού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ και στη συνέχεια η αποπληρωμή των δαπανών αυτών προς τους αντισυμβαλλόμενούς τους με στόχο τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας και της κοινωνικής προσφοράς τους.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ελευθέριος Αυγενάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τόσο τις προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τα μέτρα για τον έλεγχο των «ελληνοποιήσεων» αγροτικών προϊόντων όσο και το νομοσχέδιο για: α) το θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, β) ελεγκτικά όργανα και ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζεται ένα ενιαίο, λεπτομερές και σύγχρονο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με:

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης,

Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και

Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα,

σε όλα τα στάδια, από την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που τα παράγουν, τα συσκευάζουν και τα εμπορεύονται μέχρι τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου δημιουργείται ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τη συστηματική καταγραφή όλων των ειδών παραβάσεων, των διοικητικών προστίμων και των κυρώσεων που προβλέπονται για καθεμία απ’ αυτές, ώστε τελικά να προστατεύονται τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές, αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός και να διασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Αν. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θεοχάρης Θεοχάρης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και β) την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2118 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μέτρα προσαρμογής στον Κανονισμό 2022/858 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εισάγεται καθολικά η ψηφιακή/ηλεκτρονική επικοινωνία της Φορολογικής Διοίκησης με τον Φορολογούμενο ως προς την κοινοποίηση πράξεων, λοιπών εγγράφων και αρχείων, παρέχοντας το πλεονέκτημα της ακριβούς αποτύπωσης των συναλλαγών αυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά ο χρόνος, η μορφή και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του Κώδικα προβλέπεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ενώ καταργείται η υποχρέωση των επιτηδευματιών και των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία προσκόμισης βιβλίων, καθώς τα στοιχεία μεταβιβάζονται καθολικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

Επιπλέον, προβλέπεται η αυτοματοποίηση της σύνταξης και υποβολής φορολογικής δήλωσης, ώστε οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος, να μην απαιτείται καν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και να γίνεται αυτόματα ο προσδιορισμός της φορολογικής τους υποχρέωσης.

Τέλος, με το νομοσχέδιο, οριοθετούνται οι έννοιες του μερικού, πλήρους και απομακρυσμένου ελέγχου και των αντίστοιχων εντολών και συσχετίζεται το εύρος της εντολής ελέγχου με την έκθεση ελέγχου, ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου και ενισχύεται η βαρύτητα των υποθέσεων των πρόσφατων χρήσεων, αντί των παλαιοτέρων, στα κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο.

Σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 (L 430) στην ελληνική έννομη τάξη, τροποποιείται η κείμενη νομοθεσία ώστε να προβλέπεται η υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου να αποζημιώνει ζημιωθέντες από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και τις περιπτώσεις, όπου το όχημα που προκάλεσε τη ζημία ήταν ασφαλισμένο, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία έχει τεθεί σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου λαμβάνονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με τις υποδομές της αγοράς τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού («Distributed Ledger Technology» ή «DLT»), καθορίζοντας ένα πιλοτικό καθεστώς για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών μέσων που διακινούνται με χρήση τεχνολογίας blockchain. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές, διευρύνεται ο ορισμός του χρηματοπιστωτικού μέσου, ώστε να περιλαμβάνει και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που διακινούνται μέσω τεχνολογίας blockchain (DLT), ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης DLT ορίζονται ως οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού 2022/858. Τέλος, προβλέπεται η προσαρμογή των υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-‘Αδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός κ. Μάριος Θεμιστοκλέους παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ενώ παράλληλα η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται στις καλές πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών.

Ειδικότερα, με το Νομοσχέδιο επιχειρείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των ιατρών του Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα η προσέλκυση ιδιωτών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται η ανάγκη διενέργειας απογευματινών χειρουργείων για την κάλυψη των αναγκών όλου του πληθυσμού, ενώ παράλληλα, αντιμετωπίζονται σημαντικά ζητήματα τόσο των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Υγειονομικών Περιφερειών όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Προβλέπονται, επιπλέον, δράσεις για την πρόληψη κλινικών και αναπτυξιακών προβλημάτων παιδιών που ανακύπτουν κατά τη βρεφική ηλικία, την εφηβεία και την ενηλικίωσή τους, δίνεται πρόσβαση για όλες τις γυναίκες, άνω των σαράντα πέντε ετών, σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις κατά του καρκίνου του μαστού, υλοποιείται το σύνολο των δράσεων του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, λαμβάνονται μέτρα για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του συστήματος δημόσιας υγείας με την αναδιοργάνωση του ΕΟΔΥ και καταργείται η δυνατότητα διενέργειας κατ’ οίκον εμβολιασμών από ιδιώτες ιατρούς.

Ακόμη, η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσίασε το Πρόγραμμα Period Poverty. Καθώς υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των γυναικών στην Ελλάδα δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το μηνιαίο κόστος των προϊόντων περιόδου για τις ίδιες ή και τις κόρες τους, πολλά κορίτσια απουσιάζουν έως και 30 ημέρες ή περισσότερο, από το σχολείο λόγω της έλλειψης προϊόντων περιόδου. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη και θα περιλαμβάνει: 1) διανομή 14.000.000 προϊόντων περιόδου στα σχολεία, 2) εκπαίδευση για την έμμηνο ρύση για γονείς (ιδιαίτερα για μονογονεϊκές οικογένειες), 3) πακέτο περιόδου στο σχολείο, 4) εκστρατείες αποστιγματισμού και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για όλα τα κορίτσια της χώρας.

Περαιτέρω, μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γεωργίου Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε ως Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη Σύμβουλο κυρία Ελένη Λυκεσά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged