Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια νομοσχέδια παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν

Ειδήσεις

Το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας, το στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο Ελληνισμό και το νομοσχέδιο για την Ενιαία Αγορά ψηφιακών υπηρεσιών παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

 

Συγκεκριμένα:

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χρήστος – Γεώργιος Σκέρτσοςπαρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

Το νομοσχέδιο εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις, και ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών, ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Αποτελεί υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, που περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της έννομης τάξης, των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων. Η ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο είναι συστατικό στοιχείο κάθε φιλελεύθερης δημοκρατίας.

 

Την ισότητα στον γάμο έχουν νομοθετήσει 36 χώρες στον κόσμο και στις 5 ηπείρους, 20 από τις οποίες βρίσκονται στην Ευρώπη. Η νομοθέτηση της ισότητας στον γάμο αυτόματα συνεπάγεται την εφαρμογή ολόκληρου του νομοθετικούπλαισίου των σχέσεων συγγένειας, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθεσίας, που έχει θεσπιστεί και ισχύει σε 39 χώρες στον κόσμο, εκ των οποίων 23 κράτη βρίσκονται στην Ευρώπη και 16 είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπου επιτρέπεται η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

 

Με το νομοσχέδιο δεν επεκτείνεται το δικαίωμα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε ζευγάρια ανδρών και σε ζευγάρια εκτός γάμου ή σε σύμφωνο συμβίωσης, δεν γίνεται καμία αναφορά στις έννοιες: Γονέας 1/ Γονέας 2 και δεντροποποιείται καθόλου το νομοθετικό πλαίσιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης

 

 

 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγαςπαρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Νέο Δικαστικό Χάρτη της χώρας.

 

Με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

 

– Ενοποιείται ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, δηλαδή των Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων, ώστε το σύνολο των δικαστών να εκδικάζει όλες τις υποθέσεις πρώτου βαθμού (αστικές και ποινικές) με αποτέλεσμα την ταχύτερη έκδοση των δικαστικών αποφάσεων.

 

– Επανασχεδιάζονται ορθολογικά οι δικαστικοί σχηματισμοί της χώρας. Στην περιφερειακή ενότητα (πρώην νομός) θα λειτουργούν πρωτοβάθμια δικαστήρια, δηλαδή το Πρωτοδικείο καθώς και περιφερειακά Πρωτοδικεία, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

 

– Τέλος, με το νομοσχέδιο οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Δικαστηρίων επικεντρώνονται στα δικαστικά και δικαιοδοτικά τους καθήκοντα.

 

 

 

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης και ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Κώτσηρας, παρουσίασαν το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027.

 

Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελληνική Διασπορά και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών του μητροπολιτικού κέντρου με την ελληνική ομογένεια.

 

Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται πρωτογενώς μια ολιστική και συντεταγμένη κυβερνητική πολιτική για τον απόδημο Ελληνισμό μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου το οποίο διαρθρώνεται σε έξι στρατηγικούς στόχους:

 

  1. Υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων και δομών της Ομογένειας – Έμφαση σε νέους τρόπους οργάνωσής της.

 

  1. Αξιοποίηση της παρουσίας του ομογενειακού στοιχείου για προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος

 

  1. Διατήρηση των στοιχείων ελληνικότητας με ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού με έμφαση στην νέα γενιά.

 

  1. Διατήρηση και ενδυνάμωση δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας ως συνεκτικού παράγοντα μητροπολιτικού κέντρου – Ομογένειας.

 

  1. Ενίσχυση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών στον τομέα της Διασποράς.

 

  1. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Προξενικές Αρχές/βελτίωση της καθημερινότητας.

 

 

 

Τελος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις απαραίτητες συμπληρωματικές ρυθμίσεις με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»).

 

Με τις ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου ορίζεται Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών και οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες παρέχεται εξουσία επίβλεψης των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και ρυθμίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητές τους.Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι οι εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και οι εντολές παροχής πληροφοριών που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές πληρούν κατά το περιεχόμενό τους τις απαιτήσεις της «Πράξηςγια τις ψηφιακές υπηρεσίες». Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και οι αρμοδιότητές της, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών για τις παραβάσεις της Πράξης και των εσωτερικών μέτρων εφαρμογής της και ρυθμίζονται ζητήματα έννομης προστασίας κατά των αποφάσεων του Συντονιστή και των λοιπών αρμόδιων αρχών. Τέλος, δημιουργείται Μητρώο των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος τήρησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged