ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,5% το 2024 και 2025 και 2,3% το 2026

Ειδήσεις

Eπιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2024 και 2025 και εν συνεχεία μικρή κάμψη το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην Έκθεση της «Note on the Greek economy» που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2023 αναμένεται στο 2,4%, επιταχυνόμενος οριακά στο 2,5% το 2024 και το 2025, και να μειωθεί στο 2,3% το 2026.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι από το 4,1% θα υποχωρήσει φέτος στο 3% και στο 2,4% το 2025. Η ανεργία από 11,1% το 2023 θα μειωθεί στο 10,2% φέτος και στο 9,1% το 2025 και στο 8,2% το 2026.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι είναι υπαρκτοί οι κίνδυνοι για περαιτέρω επιβράδυνση των ρυθμών αυτών εξαιτίας κυρίως, μίας επιδείνωσης της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και τις αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρουν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, κινδύνους εγκυμονεί ένας χαμηλότερος από τον αναμενόμενο ρυθμό απορρόφησης των κονδυλίων του RRF , καθώς και μία καθυστέρηση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις για την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ΤτΕ κατά τα προσεχή χρόνια θα συνεχίσουν να είναι οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση, ενώ η συμβολή της εξωτερικού τομέα θα είναι οριακά αρνητική.

Η νομισματική πολιτική θα εξακολουθήσει να είναι περιοριστική για κάποια χρονικό διάστημα, ενώ οι δημόσιες επενδύσεις θα συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη χάρη στα κεφάλαια του ταμείου (RRF).

– Πιο συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 2,0% κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια των ετών αυτών. Θα υποστηριχθεί από το ισχυρό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς η απασχόληση συνεχίζει να ανακάμπτει και ο πληθωρισμός να υποχωρεί. Η δημόσια κατανάλωση θα έχει οριακά αρνητική επίδραση.

– Οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό καθ’ όλη την περίοδο προβολής, υποστηριζόμενες από διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Οι πόροι αυτοί, σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα, θα προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων αντανακλούν τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ιδίως μετά την αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα, και μετά τις σημαντικές αποεπενδύσεις κατά την τελευταία δεκαετία.

Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να αυξάνονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, αλλά με ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2022, λόγω της αναμενόμενης εξασθένησης της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ και της σχετικής απώλειες . Η συμβολή του εμπορικού τομέα στο πραγματικό ΑΕΠ θα είναι οριακά θετική το 2023, ενώ τα επόμενα έτη θα είναι ελαφρώς αρνητική.

Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία θα αυξήσει έντονα τις εισαγωγές.

– Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να ανέλθει σε 11,1% το 2023 (μέσος όρος έτους), με σταδιακή αποκλιμάκωση στο 8,2% το 2026. Η τάση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 4,2% το 2023, από 9,3% το 2022, αντανακλώντας κυρίως τη μεγάλη μείωση στις τιμές της ενέργειας (-13,5%). Για το 2024 και ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνεθεί περαιτέρω περαιτέρω στο 3,0% και 2,9%, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται λόγω της περαιτέρω μείωσης στους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των συνιστωσών των τροφίμων, των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών και των υπηρεσιών, ενώ οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες. Ο πληθωρισμός αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να επιβραδυνθεί σταδιακά περαιτέρω το 2025 και το 2026.

Χρηματοπιστωτικές Εξελίξεις

Για τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα η ΤτΕ επισημαίνει ότι από το τέταρτο τρίμηνο του 2021, η αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα έχει επιβραδυνθεί.

Οι επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τα αποθέματα ρευστότητάς τους ενόψει των υψηλότερων επιτοκίων. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες, τον υψηλό πληθωρισμό και, πιο πρόσφατα από τις υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν εναλλακτικές τοποθετήσεις .

Η αύξηση των δανείων προς τις επιχειρήσεις έχει επιβραδυνθεί από το τελευταίο τρίμηνο του 2022 εν μέσω υψηλότερων επιτοκίων και της εξασθένησης της οικονομικής ανάπτυξης. Τα τραπεζικά δάνεια προς τα νοικοκυριά συνεχίζουν να μειώνονται λόγω απομόχλευσης των στεγαστικών δανείων.

Τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις, ιδίως για τα επιχειρηματικά δάνεια, μετά από τη σύσφιξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged