ΕΛΚ: Η ΕΕ να εφαρμόσει άμεσα τις προτάσεις της Ελλάδας για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στον πρωτογενή τομέα

Να αναλάβει άμεσες και μεσοπρόθεσμες δράσεις για τη στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η επισιτιστική […]

Περισσότερα...