Σοφία Ζαχαράκη: Πρόσκληση στους δήμους για το πρόγραμμα «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025»

Ειδήσεις

Στην πρόσκληση προς τους δήμους, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025», το οποίο θεσμοθετήθηκε πέρυσι από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προχώρησε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την απόφασή της, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] από σήμερα, 01.07.2024 έως και τις 30.09.2024.

Οι προτάσεις των Δήμων θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που θα υποβάλει την εισήγησή της και η ανακήρυξη της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 25» θα γίνει έως το τέλος του έτους.

Η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια αλλά και επιπλέον μοριοδότηση και ευνοϊκές πρόνοιες για μικρούς, μεσαίους ορεινούς και νησιώτικους δήμους. Η «Εθνική Πρωτεύουσας Νεολαίας» με σχετική ρύθμιση που ψηφίσθηκε από τη Βουλή μετά από εισήγηση της υπουργού θα επιχορηγηθεί, από φέτος, με το ποσό έως 80.000 ευρώ.

Η Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά: «Η Κομοτηνή ήταν ο πρώτος “σταθμός” του επιτυχημένου αυτού προγράμματος που επιδιώκουμε να κάνουμε ένα χρήσιμο θεσμό. Σήμερα προσκαλούμε τους δήμους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για το 2025, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, που θα επιτρέψουν στους νέους ανθρώπους να παρέμβουν ουσιαστικότερα και αποφασιστικότερα σε όλα εκείνα που σχετίζονται με τη ζωή και το μέλλον τους. Η επιβράβευση της πόλης με το καλύτερο σχέδιο περιλαμβάνει μια σημαντική χρηματική ενίσχυση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ως αναγνώριση των προσπαθειών των δημοτικών Αρχών και της δέσμευσης τους, για την υποστήριξη της νεολαίας μας. Η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχουν αποδείξει, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο, ότι στέκονται δίπλα στους νέους ανθρώπους. Αρωγός στα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προσφέροντας τους μία προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Η ίδια η σύσταση του υπουργείου που έχω την τιμή να προΐσταμαι συνιστά μία προσπάθεια συντονισμού και οριζόντιας προώθησης του συνόλου των πολιτικών για την νεολαία».

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών στα κοινά και την ευρύτερη κοινωνική ζωή σε τοπικό επίπεδο,

– Η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινωνίας,

– Η ενθάρρυνση των ΟΤΑ. α’ βαθμού για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους νέους της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (15-29),

– Η ενημέρωση, εκπαίδευση και εξοικείωση των νέων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού,

– Η χάραξη τοπικής στρατηγικής για τη νεολαία,

– Η προβολή του δήμου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή; ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged