Π. Μαρινάκης: «Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στην Έκθεση του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και την καταπολέμηση της διαφθοράς»

Ειδήσεις

Η οικονομική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου, τη Δικαιοσύνη και την ορθή λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφερόμενος στην πρόοδο που κατέγραψε η χώρα μας στην Έκθεση Αξιολόγησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και την καταπολέμηση της διαφθοράς ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης και καταπολέμησης.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε πως ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις για το «Thessaly & Evros Pass 2024» συνολικού προϋπολογισμού 4,45 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί αναλυτικά η εισαγωγική παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Ελλάδα στην Έκθεση Αξιολόγησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και την καταπολέμηση της διαφθοράς ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης και καταπολέμησης.

Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της εικόνας της χώρας μας προς τους φορείς που αξιολογούν την οικονομική κατάσταση και πρόοδό της. Η οικονομική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την λειτουργία του Κράτους Δικαίου, τη Δικαιοσύνη και την ορθή λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.

Από τις 49 συστάσεις που έγιναν στην χώρα μας έχουν ικανοποιηθεί οι 38, δηλαδή το 89%.

Τα κυριότερα επιτεύγματα που αναγνωρίζονται είναι μεταξύ άλλων:

* Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την αναβάθμιση της ευθύνης των νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας, σε μια ενιαία και αποτελεσματική δικαστική διαδικασία,

* Η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στο Ταμείο Ανάκαμψης,

* Η πρόσβαση Ελεγκτών της ΕΑΔ σε δημόσιες βάσεις δεδομένων,

* Η σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην συντριπτική πλειοψηφία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

* Η δημιουργία του Μητρώου Διαφάνειας,

* Η ενίσχυση της δικαιοδοσίας και του ρόλου του Οικονομικού Εισαγγελέα, με την διεύρυνση της εξουσίας του να ερευνά και να διώκει αδικήματα διαφθοράς,

* Η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers protection),

* Η ενίσχυση του Χάρτη Δεοντολογίας για δικαστές και εισαγγελείς στην αστική και ποινική δικαιοσύνη, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης, τονίζοντας την πραγματική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία.

Η χώρα μας βρίσκεται στην 2η καλύτερη θέση στην ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης, στην 5η καλύτερη θέση στο βαθμό υλοποίησης και στην 6η καλύτερη στην ποιότητα του περιεχομένου μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Στο πεδίο του Κράτους Δικαίου ιδιαίτερη μνεία γίνεται για:

* την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης

* την σύσταση και λειτουργία Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

* Την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

* Την σημαντική πρόοδο στο πεδίο της καλής νομοθέτησης με

* Την Εκμηδένιση της υποβολής εκπρόθεσμων τροπολογιών επί σχεδίων νόμου και

* Την ελαχιστοποίηση της χρήση της επείγουσας και της κατεπείγουσας διαδικασίας.

Επιπλέον, για το ζήτημα της Ελευθερίας του Τύπου, η έκθεση αναφέρεται με θετικό πρόσημο:

* στην σύσταση των δύο νέων μητρώων για τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο, την κατάργηση του αξιόποινουχαρακτήρα της απλής δυσφήμισης,

* την θέσπιση της διευκόλυνσης της απόρριψης προδήλως αβάσιμων μηνύσεων και αναφορών,

* τη διασφάλιση της προστασίας των δημοσιογράφων που καλύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην κάλυψη ή σχολιασμό επαγγελματικών αθλητικών γεγονότων από πράξεις βίας ή παρόμοιες απειλές,

* την ειδική Task Force για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενδυνάμωσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης,

* και τη λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μάλιστα έχουν διοχετευθεί πόροι περίπου 508 εκατ. ευρώ σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος δικαίου, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Η πρόοδος της χώρας μας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ΟΟΣΑ, ενώ αξίζει να θυμίσουμε πως η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως «χώρα της χρονιάς» και αναβαθμίστηκε σε «Πλήρη Δημοκρατία», από τον Economist, βελτίωσε την κατάταξή της κατά 5 θέσεις και έφτασε στην 20η θέση, ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 χρόνια, είναι «πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη στη μείωση χρέους, καθώς ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ μειώθηκε σε επίπεδο τιμών προγενέστερο του 2012 και στο διάστημα 2019-2023 έχουμε διπλάσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (9,8%) συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,8%).

Έκτακτη χρηματοδότηση σε 46 Δήμους της Αττικής για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από τους καθαρισμούς οικοπέδων ιδιωτών

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, δίνεται έκτακτη χρηματοδότηση σε 46 Δήμους της Αττικής για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από τους καθαρισμούς οικοπέδων ιδιωτών.

Παρατηρήθηκε το φαινόμενο ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγροτεμαχίων, να αφήνουν υπολείμματα από τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους, δίχως να έχει υπάρξει μέριμνα από τους ίδιους για την απομάκρυνσή τους.

Καθώς, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή εξάπλωσής της μέσω αυτών των όγκων είναι μεγάλος, οι Δήμοι καλούνται άμεσα, είτε με ίδια μέσα, είτε με ιδιωτικά εργολαβικά συνεργεία και σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, να απομακρύνουν κατεπειγόντως τα υπολείμματα αυτά.

Για την ταχεία εκπόνηση της εν λόγω δράσης αποφασίστηκε η παροχή έκτακτης χρηματοδότησης προς τους Δήμους, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη των δράσεων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τους κατά τόπους δήμους θα παρακολουθούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Οι δράσεις για την αποτελεσματικότερη θωράκιση απέναντι στις πυρκαγιές δεν σταματούν και ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει να βρίσκεται σε εγρήγορση, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα όλα τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν.

Συνολικά μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα για τους καθαρισμούς οικοπέδων έχουν δηλωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν 281.000 καθαρισμοί και οι δηλώσεις συνεχίζονται μέχρι 30 Ιουνίου.

Με τις συνθήκες ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να συμβάλλουμε όλοι, κατά το δυνατόν, στην πρόληψη, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά και μεριμνώντας για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό υλικών που μπορεί να λειτουργήσουν ως καύσιμη ύλη.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά σκληρές μάχες με τις φλόγες. Μόνο από την περασμένη Πέμπτη μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί πάνω από 270 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τη συντριπτική πλειονότητα να αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο από τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας.

Οι περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αργολίδας δοκιμάστηκαν από πολύ δύσκολες φωτιές, στις οποίες επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες εναέρια μέσα, καταβάλλοντας υπεράνθωπες προσπάθειες για να τις οριοθετήσουν, ενώ το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Δασκαλιό της Κερατέας.

Οι πυροσβέστες, μέσα στη νύχτα, χωρίς να έχουν την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων και με θυελλώδεις ανέμους, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε λιγότερο από μια ώρα, σώζοντας τα σπίτια που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής.

Για την αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας

Την περασμένη εβδομάδα 960 κλήσεις έγιναν στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και χορηγήθηκε σε 135 γυναίκες θύματα η εφαρμογή του Panic Button.

Συνολικά, έγιναν 347 συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν 9 θύματα σε δομές και 31σε ιατροδικαστή ή νοσοκομείο. Μόνο χθες, έγιναν σε όλη τη χώρα 61 συλλήψεις.

Υπενθυμίζεται ότι, με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως “safe houses”, για την ασφαλή φιλοξενία γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους.

Στόχος όλων των δράσεων και των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας, είναι τα θύματα να νιώσουν ασφάλεια, να σπάσουν τον κύκλο της βίας και να προστατευθούν αποτελεσματικά.

«Thessaly & Evros Pass 2024»

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις για το «Thessaly & Evros Pass 2024» συνολικού προϋπολογισμού 4,45 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του τουρισμού στις περιοχές της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν από τον Daniel και του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θα καλύπτουν δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, όσοι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλεγμένους προορισμούς και όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Κοινωνικού Τουρισμού.

Συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ

Αύριο, Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Κάθε σοβαρή καταγγελία για να έχει αξιοπιστία πρέπει να διατυπώνεται και να αναφέρεται στις αρμόδιες Αρχές

Σε ερώτηση για τις αιχμές του Στ. Κασσελάκη για παράνομες χρηματοδοτήσεις και μαύρα ταμεία την εποχή Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε: Κάθε σοβαρή καταγγελία για να έχει αξιοπιστία πρέπει να διατυπώνεται και να αναφέρεται στις αρμόδιες Αρχές. Πολιτική μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκτόξευση διαφόρων αιτιάσεων δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν ο κ. Κασσελάκης έχει κάτι περισσότερο, προφανώς πρέπει να το πάει εκεί που ορίζει ο νόμος, που δεν είναι πουθενά αλλού πέραν της Δικαιοσύνης. Ούτε πρόκειται να μπούμε σε διαδικασία σχολιασμού όσων εκτοξεύει ο ίδιος ή άλλα στελέχη του κόμματός του στο πλαίσιο εσωτερικών διενέξεων. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτό που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε είναι ότι από τις ΗΠΑ με τον πιο κυνικό τρόπο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε στους πολίτες ότι τελικά δεν έχουμε πρόγραμμα ελάτε να το φτιάξουμε από την αρχή».

Για το τι απαντά η ελληνική κυβέρνηση στις απειλές κατά της Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι όπως έχει διατυπωθεί και από τον υπουργό Εξωτερικών «οι απειλές κατά της κυριαρχίας και της υπόστασης κράτους-μέλους της ΕΕ είναι απολύτως απαράδεκτες. Είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και χωρίς περιστροφές, διαχρονικά και σταθερά δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε όλα όσα έχει πει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική της και διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα. Και αν θέλετε συμπληρωματικά, κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τηρήσει στάση αρχής η οποία εκτιμάται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και για τον λόγο αυτό διατηρεί ανοιχτούς όλους τους διαύλους επικοινωνίας χωρίς να έχει έρθει σε ρήξη με οποιαδήποτε χώρα».

Σχετικά με την αυριανή συνεδρίαση της ΚΟ και το αν θα δοθεί ο χρόνος στους βουλευτές να εκφράσουν τις θέσεις τους για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «είναι προφανές» και προσέθεσε: «Συμβαίνει σε κάθε ΚΟ έτσι θα συμβεί και τώρα και μάλιστα επειδή μπορεί κάποιοι να ανακάλυψαν τώρα τις διαδικασίες της ΝΔ θα πω ότι είναι κάτι που συνέβαινε, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει – κι ένας απ’ τους λόγους που η παράταξη αυτή έχει αντέξει στο χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπολίτευσης και σε εύκολες στιγμές αλλά το πιο σημαντικό, και σε δύσκολες στιγμές. Προφανώς θα γίνει αποτίμηση του αποτελέσματος. Θα δοθεί ο χρόνος σε όσες και όσους βουλευτές το επιθυμούν και στο τέλος της μέρας θα προχωρήσουμε μπροστά όπως μας ζήτησαν οι πολίτες είτε επικροτώντας πολιτικές μας είτε μέσω της αποχής για να εφαρμόσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα το πρόγραμμά μας».

Για το αν τέθηκε θέμα αποχώρησης Ελπιδοφόρου από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ελβετία, τόνισε ότι δεν έχει καμία τέτοια ενημέρωση ούτε κάποια τέτοια πληροφόρηση ότι ετέθη τέτοιο θέμα και δεν επιβεβαιώνει σχετικό δημοσίευμα.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες που διατυπώνονται σε ρεπορτάζ για το ότι όσοι είχαν επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο βρέθηκαν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις ανοίγοντας τους λογαριασμούς για το μήνα Ιούνιο, λόγω των ανατιμήσεων, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Να δούμε λίγο με πραγματικούς αριθμούς τι συμβαίνει με το ρεύμα. Στις αρχές του έτους η τιμή κυμαινόταν στα 13,6 λεπτά την kWh, τον Ιούνιο η τιμή βρίσκεται στα 11,9 λεπτά την kWh δηλαδή 12,5% κάτω σε σχέση με τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου των πολύχρωμων τιμολογίων. Αν κάνουμε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, η σύγκριση αυτή οδηγεί σε ποσοστό 18% κάτω, άρα μέσα σε έξι μήνες εφαρμογής φαίνεται ότι το μέτρο αυτό έχει πετύχει και έχουμε και τιμές που μάλιστα αν το δει κανείς σωρευτικά φθάνουν στο βασικό μας πάροχο, το μεγαλύτερο προμηθευτή δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, που είναι 11,8 λεπτά την kWh σε τιμές προ κρίσης». Εξήγησε ότι κάποιες αυξομειώσεις παρατηρούνται γιατί αλλάζει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και αναφέρθηκε αναλυτικά σε τρεις λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό. «Δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και καθημερινά αλλά και μηνιαία τις τιμές».

Σχετικά με το αν θα επανέλθει η επιδότηση των τιμολογίων επισήμανε ότι «είναι προφανές ότι άμα χρειαστεί κάποια στήριξη εμείς δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια κι αυτό το έχουμε αποδείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά τονίζω ότι δεν φαίνεται ότι θα φθάσουμε σε αυτό το σημείο. Τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι αυξημένες τιμές χονδρικής φαίνεται ότι θα επιστρέψουν στις προ καλοκαιριού τιμές το φθινόπωρο».

Σχετικά με την επικείμενη απόφαση για τον Φρέντι Μπελέρη απάντησε ότι περιμένουμε να δούμε την έκβαση του δεύτερου βαθμού και επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησης ότι στο πρόσωπο του Φρ. Μπελέρη συγκεντρώνονται τα αιτήματα των ανθρώπων όλων που θέλουν να έχουν σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και σε μια δίκαιη δίκη. Είναι ο νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας που δεν ορκίστηκε ποτέ παρά την ετυμηγορία των δημοτών που τον εξέλεξαν. Είναι πλέον ένας εκ των εκπροσώπων των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Περιμένουμε την απόφαση και θα τη σχολιάσουμε στη συνέχεια».

Επισήμανε ακόμη ότι μετά από επικοινωνία που είχε με την επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, η κυρία Βόζεμπεργκ είπε ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετη η πραγματικότητα όσον αφορά τη συμμετοχή του Φρ. Μπελέρη στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη αντιπροέδρων του ΕΛΚ και δεν ισχύουν όσα παρουσιάζονται σε μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα. Δηλαδή όχι μόνο δεν υπήρξε απαγόρευση συμμετοχής από το ΕΛΚ, αντιθέτως τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις για να δικαιολογηθεί η απουσία του στην Ολομέλεια του γκρουπ.

Σχετικά με ζητήματα που αφορούν εργαζομένους στον Κήρυκα Χανίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Αν ψάξει κανείς τη διαχρονική εξέλιξη της μετοχικής σύνθεσης και των μεγάλων ή μικρών μετόχων του Κήρυκα θα καταλάβει ότι σχετικό δημοσίευμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως μικρομέτοχος έχει αποχωρήσει πάνω από 15 χρόνια από τον Κήρυκα άρα πώς μπορεί να είναι υπόλογος για μια υπόθεση που αφορά μία επιχείρηση εν προκειμένω μία εφημερίδα από την οποία όχι ως μεγαλομέτοχος, ως μικρομέτοχος έχει αποχωρήσει τόσα πολλά χρόνια;». Τόνισε ότι η σύνδεση με τον πρωθυπουργό γίνεται μόνο και μόνο για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων.

Για το αν ο πρωθυπουργός θα στείλει συγχαρητήρια τώρα που πλέον ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως θα επαναλάβει αυτό που είπε στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης ότι δηλαδή «η συμπεριφορά των Σκοπίων από τις εκλογές και μετά είναι παραβατική συμπεριφορά, αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει σεβασμός στην υποχρέωση για την erga omnes ονομασία του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, όπως προέκυψε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν μπορεί να είναι επιλεκτική η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό από την ελληνική πλευρά. Εμείς ζητάμε δυνατά και καθαρά σεβασμό των συμφωνηθέντων και αυτή είναι μία θέση μας από την οποία δεν πρόκειται να κάνουμε οποιαδήποτε υποχώρηση».

Σχετικά με δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Κωστής Χατζηδάκης διορίζει την ιδιαιτέρα γραμματέα του σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το θέμα αλλά θα απευθυνθεί αρμοδίως και θα απαντήσει. Γενικώς όμως είπε ότι γνωρίζει πως δεν απαγορεύεται αν και είναι ευρεία η αναφορά στο βαθμό που υπάρχουν εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Επίσης δεν είναι ασυμβίβαστη ιδιότητα αυτή ενός συνεργάτη υπουργού με το να είναι μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως είπε ότι θα ενημερωθεί και θα επανέλθει.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κ. Αποστολάκη σχετικά με ότι «όλα τα κόμματα έχουν μαύρα, όλα τα κόμματα ενισχύονται, όλα τα κόμματα δέχονται χρήματα από υποστηρικτές», επανέλαβε ότι «οι σοβαρές καταγγελίες όταν έχουν βάση γίνονται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος».

Σχετικά με «αιφνιδιαστικό έλεγχο του Αρείου Πάγου στην ΕΥΠ» για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το «γιατί ήταν εκτός έρευνας η ΑΔΑΕ και το γιατί ο Άρειος Πάγος δεν αποτάθηκε στους παρόχους», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «ο Άρειος Πάγος και συνολικά η Δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα. Είναι μια ανοιχτή υπό διερεύνηση υπόθεση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχολιασμό ούτε να υποδείξουμε στον Άρειο Πάγο ή σε κάποιο δικαστήριο ή σε κάποιο ανακριτικό όργανο πώς θα κάνει τη δουλειά του. Περιμένουμε να εξελιχθεί η έρευνα και όπως και σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο σε μία υπό διερεύνηση υπόθεση».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Κασσελάκη για το ότι «οι συνεργασίες δεν επιβάλλονται ξαφνικά επειδή το σύστημα βλέπει τον Μητσοτάκη να αποσταθεροποιείται και ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του», απάντησε πως «προφανώς ο κ. Κασσελάκης ζει σε μια άλλη χώρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια άλλη χώρα αλλά το εννοώ και μεταφορικά και κυριολεκτικά».

Σχετικά με τη φωτιά στην Ύδρα και το αν κάποιοι «ολιγάρχες από το Καζακστάν» έχουν διαφύγει σε άλλη χώρα ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως γνωρίζει ότι «κινητοποιήθηκαν οι αρχές, προχωράει μία έρευνα, εξετάζονται ύποπτοι και μάρτυρες με βάση τα στοιχεία που κι από κει και πέρα όταν υπάρχει κάτι θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged