Όλγα Κεφαλογιάννη: «Ανοίγουμε νέο κεφάλαιο για τον ελληνικό τουρισμό»

Ειδήσεις

Ρυθμίσεις για την «ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος, την παροχή πρόσθετων εργαλείων και ευκαιριών για την επιχειρηματικότητα», περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού», σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου άρχισε η συζήτησή του.

«Μέσω των προτεινόμενων διατάξεων μπορούμε να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τον στόχο μας που είναι η εδραίωση της Ελλάδας ως παγκόσμιας τουριστικής δύναμης που διακρίνεται για την πολυσύνθετη τουριστική προσφορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών και του τουριστικού προϊόντος», είπε η κ. Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός Τουρισμού, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο στην επιτροπή της Βουλής, είπε ότι οι νέες ρυθμίσεις εισάγονται σε μια περίοδο θετικών μηνυμάτων και διακρίσεων για τον ελληνικό τουρισμό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 2023, η Ελλάδα μπήκε στη δεκάδα των πλέον δημοφιλών προορισμών παγκοσμίως. Το δε 2024, στην εκκίνηση, τόσο σε σχέση με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις όσο και σε σχέση με την ταξιδιωτική κίνηση, εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική.

«Ωστόσο, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που είναι κρίσιμης σημασίας η διασφάλιση των προϋποθέσεων, ώστε ο τουρισμός να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη, για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Προς τον σκοπό αυτό ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο, για τον ελληνικό τουρισμό, που εστιάζει στην ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού. Στη νέα αυτή προσπάθεια χτίζουμε πάνω στην παρούσα δυναμική και αξιοποιούμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σήμερα πολιτικές και δράσεις, για τον ελληνικό τουρισμό των επόμενων δεκαετιών», είπε ο κ. Κεφαλογιάννη και σημείωσε ότι γνώμονας θα είναι το μέτρο και η ισορροπία, η μέριμνα για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ο σεβασμός στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες. Ξεκάθαρος στόχος των προωθούμενων διατάξεων, είπε η υπουργός Τουρισμού, είναι η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα των προορισμών και του τουριστικού προϊόντων.

Σε σχέση με τις τιθέμενες διατάξεις η υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι προτείνεται διευθέτηση πολεοδομικών και αδειοδοτικών ζητημάτων που αφορούν σε καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Απλοποιούνται και βελτιώνονται οι διαδικασίες που αφορούν στην αδειοδότηση και άλλων τύπων τουριστικών επιχειρήσεων. Αίρονται εμπόδια για την επιχειρηματικότητα, επιδιώκεται ένα ευνοϊκότερο επενδυτικό πλαίσιο με βάση και διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και με γνώμονα την περιβαλλοντική προστασία. Επιπλέον, εισάγονται προβλέψεις, για την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε τουριστικές υποδομές. Εισάγονται ρυθμίσεις για την οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης και αναβαθμίζεται η δραστηριότητα αυτή, από σήμα ποιότητας σε ξεχωριστό είδος τουριστικής επιχείρησης.

Με το νομοσχέδιο τίθεται προθεσμία, για τη συμμόρφωση των τουριστικών καταλυμάτων, κύριων και μη κύριων και την εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Στόχος είναι η διασφάλιση της ύπαρξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της σύννομης περιβαλλοντικά λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, όπως ανέφερε η υπουργός Τουρισμού. Παράλληλα συμπληρώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, ώστε να είναι δυνατό, δωμάτια και διαμερίσματα των ξενοδοχείων αυτών, προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση, να αναπτύσσονται και με τη μορφή αυτοτελών, κάθετων, διηρημένων ιδιοκτησιών. Με ρύθμιση που έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου, εισάγονται κίνητρα για τη δημιουργία μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας.

Για τον θαλάσσιο τουρισμό, προβλέπεται δυνατότητα αύξησης, με πλωτές εξέδρες, των θέσεων ελλιμενισμού, έναντι πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος. Για την εξυπηρέτηση πρόσθετων αναγκών που συνδέονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια των λιμένων προβλέπεται η κατασκευή τουαλετών για άτομα με αναπηρία και η εγκατάσταση πυροσβεστικών μέσων στα λιμενικά έργα.

Για τον ορεινό τουρισμό, προτείνεται παράταση έως 31.12.2025 της προθεσμίας λειτουργικής και τεχνικής συμμόρφωσης των ορεινών καταφυγίων με την κείμενη νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Με άλλες διατάξεις:

-η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την οριοθέτηση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εγκρίνεται με την έκδοση ΠΔ. «Αντί δηλαδή, η έγκριση για την οριοθέτησή τους να γίνεται σε δύο στάδια, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ότι στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα θα προβλέπονται ταυτόχρονα και οι περιβαλλοντικοί όροι έγκρισης. Με αυτόν τον τρόπο, η αυστηρότητα της διαδικασίας παραμένει ακέραιη καθώς η έγκριση όλων των όρων του σχεδίου περιβάλλεται με το αυξημένο διαδικαστικό και θεσμικό κύρος του ΠΔ», είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη και επισήμανε ότι εφεξής «απλοποιείται η διαδικασία και επιταχύνεται προς όφελος και της διοίκησης και των επιχειρήσεων» καθώς παραλείπεται η έκδοση ξεχωριστής απόφασης για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και όλα ενοποιούνται σε μια ενιαία διοικητική πράξη.

-για την προώθηση άλλων μορφών τουρισμού αναδιαμορφώνεται ο έλεγχος επί της πιστοποίησης των παρόχων ιατρικού τουρισμού. Προβλέπεται η σύσταση μητρώου παρόχων ιατρικού τουρισμού.

-βελτιώνεται το πλαίσιο για την αναγνώριση και προστασία των φυσικών ιαματικών πόρων και για την επιτάχυνση της διαδικασίας αναγνώρισής τους, θεσμοθετείται η υποχρέωση να ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού από τους φορείς διαχείρισης.

-τα κέντρα αναζωογόνησης-SPA εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4442/2016.

-επεκτείνεται η δυνατότητα λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης εντός οινοποιητικών μονάδων, για την προώθηση του οινοτουρισμού.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε και στις διατάξεις για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επισήμανε ότι ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στους σπουδαστές ανώτερης τουριστικής εκπαίδευσης και για την αποκατάσταση της μεταχείρισης των σπουδαστών αυτών υπάρχει μέριμνα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψης, παροχή σπουδαστικής ταυτότητας και παροχή συγγραμμάτων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα κατάταξης των αποφοίτων των σχολών αυτών σε ΑΕΙ τουριστικών σπουδών. Παράλληλα εκσυγχρονίζεται ο τρόπος διοίκησης των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού.

Σε σχέση με το επάγγελμα του ξεναγού, προωθείται η εναρμόνιση «με τις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς, τις νέες τάσεις της τουριστικής ζήτησης», είπε η υπουργός Τουρισμού.

Παράλληλα, για τη χρονομεριστική μίσθωση καταλυμάτων, επικαιροποιείται το πλαίσιο με βάση τις ευρωπαϊκές πρακτικές και η σχετική νομοθεσία τροποποιείται ώστε να διευκολύνονται οι συμβάσεις με τους χρονομεριστικούς μισθωτές. Παρέχεται στον μισθωτή η δυνατότητα, κατά το χρόνο που δεν κάνει χρήση του χρονομεριδίου του, να εντάσσει το τουριστικό κατάλυμα που έχει μισθώσει, σε πρόγραμμα μισθώσεων ξενοδοχείου, για συνεκμετάλλευση.

Καθώς οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης προορισμού αποτελούν στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τον τουρισμό, εισάγονται διατάξεις για την ενεργό συμμετοχή τους στην προβολή των προορισμών και στην ορθολογική διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξή τους. Γίνονται τροποποιήσεις στις υφιστάμενες διατάξεις ώστε να υπάρξει συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς στη λήψη αποφάσεων. Προβλέπεται η λειτουργία σε αυτούς τους Οργανισμούς, ειδικής επιτροπής τουρισμού, με γνώμονα την ενίσχυση της συνεργασίας, μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τα ετήσια σχέδια προώθησης προορισμών που εκπονούνται θα τελούν σε πλήρη εναρμόνιση με το γενικό σχεδιασμό και τους στόχους του προγράμματος τουριστικής προβολής που καταρτίζεται από το υπουργείο Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged