Νέο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την Κεντρική Μακεδονία

Ειδήσεις

Και στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπονται προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, απαντώντας σε ερώτημα του περιφερειακού συμβούλου της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία», Σταμάτη Παπουλίδη, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής Αρχής, για τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι υπήρξε επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος «Διέξοδος» με απτά αποτελέσματα στη στήριξη επτά χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διασφάλιση είκοσι πέντε χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας γνωστοποίησε ότι ήδη έχουν εκδοθεί δυο προσκλήσεις.
Η πρώτη είναι η «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση». Ο προϋπολογισμός της είναι 65 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη, ενώ σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την Έξυπνη Εξειδίκευση. Η υποβολή των προτάσεων λήγει σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στους «Συνεργατικούς Σχηματισμούς για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα». Ο προϋπολογισμός είναι 4 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη και ο στόχος είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών, δηλαδή των λεγόμενων clusters, για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Η πρόσκληση είναι ήδη ανοιχτή και οι προτάσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, έχει προγραμματιστεί η έκδοση, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, προσκλήσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και για την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με προτεραιότητα πάντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Για τους ελέγχους σχετικά με το πρόγραμμα «Διέξοδος» διευκρίνισε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν πως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις που προέβλεπε η πρόσκληση, πλην μιας.

Πηγή; ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged