Τραγικό τροχαίο στην Βάρκιζα: Δίνει μάχη με τη ζωή της 14χρονη

0
532
Áóôõíïìéêïß Ý÷ïõí áðïêëåßóåé ôï äñüìï óôï ýøïò ôïõ 27ïõ ÷éëéïìÝôñïõ ôçò ëåùöüñïõ Êïñùðßïõ – Ìáñêïðïýëïõ, üðïõ ëßãï ìåôÜ ôéò 11:00 ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò 16 ÌáÀïõ 2019, õðü áäéåõêñßíéóôåò áêüìá óõíèÞêåò, Ýíá âõôéïöüñï ãåìÜôï êáýóéìá óõãêñïýóôçêå ìå Ýíá öïñôçãü êé Ýíá É.×. áõôïêßíçôï. Áðü ôï ôñï÷áßï Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò äõï Üíèñùðïé, åíþ ï ïäçãüò ôïõ âõôéïöüñïõ ôñáõìáôßóôçêå. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 14χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο στην Βάρκιζα.

Συγκεκριμένα, η 14χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι όταν την παρέσυρε η μοτοσικλέτα στην λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου στη Βάρκιζα, στο ύψος του Ribas.

Το άτυχο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Παίδων, Αγία Σοφία.

Ο άνδρας που επέβαινε στην μηχανή είναι πολυτραυματίας, ενώ ελαφρά έχει τραυματιστεί η γυναίκα που επέβαινε στην μηχανή του.